11. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 2021-2022 Yeni Müfredat

Onbirinci sınıflar için kimya dersinde hazırlanan birinci dönem birinci yazılı soruları 2021-2022 yılında güncel müfredata göre hazırlanmıştır. Başlıca sorular şunlardır:

  • molarite hesaplama
  • çözelti PH’ını hesaplama
  • reaksiyonları asidik veya bazik ortamda denkleştirme
  • anot ve katot belirleme
  • pil şemasını çizme

Benzer Sayfalar:


Yorum yapın

TeknoBasit